Gói khuyến mại khủng
Gói C120 - 120GB/ tháng 120.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 120GB 
 • Hết dung lượng: Mua thêm 
 • Miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng < 20 phút, tặng 50 phút gọi ngoại mạng
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Dành cho các thuê bao trả trước nhận được tin nhắn hoặc theo danh sách KM của nhà mạng

Soạn: DK C120 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói C290 - 60GB/ tháng 290.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 60GB/ tháng
 • Hết dung lượng: mua thêm
 • Khuyến mãi mọi  gọi nội mạng < 10p + 200p gọi ngoại mạng
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: TB hoạt động trên 90 ngày hoặc đăng ký từ ngày 31/12/2017 trở về trước hoặc thuộc danh sách KM của nhà mạng

Soạn: DK C290 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói C190 - 60GB/ tháng 190.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 60GB/ tháng
 • Hết dung lượng: mua thêm
 • Khuyến mãi mọi cuộc gọi nội mạng < 10p + 200p gọi ngoại mạng
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: TB hoạt động trên 90 ngày hoặc đăng ký từ ngày 31/12/2017 trở về trước hoặc thuộc danh sách KM của nhà mạng

Soạn: DK C190 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói 4G
Gói HD90 - 5,5GB/ THÁNG 90.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 5.5 GB 
 • Hết dung lượng: Mua thêm 
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi áp dụng: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Gói cước HD90 Mobifone dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: DK HD90 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói D15 - 3GB/ 3 ngày 15.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 3GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối hoặc tính theo cước gói data tháng đi kèm
 • Thời hạn sử dụng: 3 ngày
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: gói D15 có thể đăng ký cùng lúc các gói dịch vụ tháng dưới 120.000đ.

Soạn: DK D15 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói D30 - 7GB/ 7 ngày 30.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 7GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối hoặc tính theo cước gói data tháng đi kèm
 • Thời hạn sử dụng: 7 ngày
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: gói D30 có thể đăng ký cùng lúc các gói dịch vụ tháng dưới 120.000đ.

Soạn: DK D30 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói D79 - 7.9GB/ tháng 79.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 7.9GB 
 • Hết dung lượng: miễn phí truy cập mạng ở tốc độ thường
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: cả sim 3G và 4G đều có thể đăng ký gói cước D79

Soạn: DK D79 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói HD120 - 8.8GB/ tháng 120.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 8.8GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (hoặc mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: cả sim 3G và 4G đều có thể đăng ký gói cước HD120

Soạn: DK HD120 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói HD200 - 16,5GB - tháng 200.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 16.5 GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối khi hết data (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: cả sim 3G và 4G đều có thể đăng ký gói cước HD200

Soạn: DK HD200 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói 3G
Gói HD70 - 3.8GB/ THÁNG 70.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 3.8 GB 
 • Hết dung lượng: miễn phí truy cập ở tốc độ thường 
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi áp dụng: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Gói cước HD70 Mobifone dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: DK HD70 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói D15 - 3GB/ 3 ngày 15.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 3GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối hoặc tính theo cước gói data tháng đi kèm
 • Thời hạn sử dụng: 3 ngày
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: gói D15 có thể đăng ký cùng lúc các gói dịch vụ tháng dưới 120.000đ.

Soạn: DK D15 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói MIU - 3.8GB/30 ngày 70.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 3.8GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Gói cước MIU Mobifone dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: DK MIU gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói M70 - 3.8GB/ 30 ngày 70.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 3.8GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Gói cước M70 Mobifone dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: DK M70 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói M10 - 50MB/ tháng 10.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 50MB
 • Hết dung lượng: tính cước 25đ/50KB
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: cả sim 3G và 4G Mobifone đều có thể đăng ký với MI10

Soạn: DK M10 gửi 9011

Đăng ký ngay