Gói 4G
Gói HD90 - 8GB/ THÁNG 90.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 8GB 
 • Hết dung lượng: Mua thêm 
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước phí gói: 90.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi áp dụng: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Gói cước HD90 MobiFone dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: DK HD90 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói MIU90 - 5.5GB/tháng 90.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 5.5GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 90.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Gói cước MIU90 MobiFone dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: DK MIU90 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói HD120 - 10GB/ tháng 120.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 10GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (hoặc mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 120.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: cả sim 3G và 4G đều có thể đăng ký gói cước HD120

Soạn: DK HD120 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói HD200 - 18GB/ tháng 200.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 18GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối khi hết data (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 200.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: cả sim 3G và 4G đều có thể đăng ký gói cước HD200

Soạn: DK HD200 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói C120 - 120GB/ tháng 120.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 120GB 
 • Hết dung lượng: Mua thêm 
 • Miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng < 20 phút, tặng 50 phút gọi ngoại mạng
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 120.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Dành cho các thuê bao trả trước thuộc danh sách KM của nhà mạng

Soạn: DK C120 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói 12HD90 - 7GB x 12 tháng 900.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 7GB x 12 tháng
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
 • Giá cước gói: 900.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: sim 3G hay 4G đều có thể đăng ký gói cước này 

Soạn: DK 12HD90 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói HD300 - 33GB/ tháng 300.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 33GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 300.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: cả sim 3G và 4G đều có thể đăng ký gói cước HD300

Soạn: DK HD300 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói M200 - 16.5GB/ tháng 200.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 16.5GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 200.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Gói cước M200 MobiFone dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: DK M200 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói 6MIU - 4.5GB x 6 tháng 420.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 4.5GB x 7 tháng
 • Hết dung lượng: mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 7 tháng (210 ngày)
 • Giá cước gói: 420.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: cả sim 3G và 4G đều có thể đăng ký gói cước này

Soạn: DK 6MIU gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói 3MIU - 4GB x 3 tháng 210.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 4GB x 3 tháng
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 3 tháng (90 ngày)
 • Giá cước gói: 210.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: sim 3G hay 4G đều có thể đăng ký gói cước này 

Soạn: DK 3MIU gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói 6HD90 - 9GB x 6 tháng 450.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 9GB x 6 tháng
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm )
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
 • Giá cước gói: 450.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: sim 3G hay 4G đều có thể đăng ký gói cước này 

Soạn: DK 6HD90 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói D30 - 7GB/ 7 ngày 30.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 7GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối hoặc tính theo cước gói data tháng đi kèm
 • Thời hạn sử dụng: 7 ngày
 • Giá cước gói: 30.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: gói D30 có thể đăng ký cùng lúc các gói dịch vụ tháng dưới 120.000đ.

Soạn: DK D30 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói M120 - 8.8GB/ tháng 120.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 8.8GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 120.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Gói cước M120 MobiFone dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: DK M120 gửi 9011

Đăng ký ngay