Gói khuyến mại khủng
Gói HD90 - 8GB/ THÁNG 90.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 8GB
 • Hết dung lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước phí gói: 90.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi áp dụng: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Gói cước HD90 MobiFone dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: DK HD90 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói HD120 - 10GB/ tháng 120.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 10GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (hoặc mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước gói: 120.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: cả sim 3G và 4G đều có thể đăng ký gói cước HD120

Soạn: DK HD120 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói HD70 - 6GB/ THÁNG 70.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 6GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 70.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi áp dụng: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Gói cước HD70 MobiFone dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: DK HD70 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói C90N - 120GB/ THÁNG 90.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 120GB 
 • Hết dung lượng: Mua thêm 
 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng, tặng 50 phút gọi ngoại mạng
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 120.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Dành cho các thuê bao trả trước thuộc danh sách KM của nhà mạng

Soạn: DK C90N gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói C120 - 120GB/ tháng 120.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 120GB 
 • Hết dung lượng: Mua thêm 
 • Miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng < 20 phút, tặng 50 phút gọi ngoại mạng
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 120.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Dành cho các thuê bao trả trước thuộc danh sách KM của nhà mạng

Soạn: DK C120 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói MIU - 3.8GB/30 ngày 70.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 3.8GB 
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 70.000đ 
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Gói cước MIU MobiFone dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: DK MIU gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói MIU90 - 5.5GB/30 ngày 90.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 5.5GB
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước phí gói: 90.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Gói cước MIU90 MobiFone dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: DK MIU90 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói HDP120 - 4GB/tháng 120.000
 • Data tốc độ cao: 4GB 
 • Miễn phí 120 phút gọi nội mạng
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 120.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: Gói cước chỉ dành cho sim 4G MobiFone

Soạn: DK HDP120 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói HDP100 - 3GB/ tháng 100.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 3GB 
 • Tặng 100 phút gọi nội mạng
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 100.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: cả sim 3G và 4G đều có thể đăng ký gói cước HDP100

Soạn: DK HDP100 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói HDP200 - 6.5GB/ tháng 200.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 6.5GB 
 • Tặng 200 phút gọi nội mạng
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 200.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: cả sim 3G và 4G đều có thể đăng ký gói cước HD200

Soạn: DK HDP200 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói HDP300 - 10GB/ tháng 300.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 10GB 
 • Tặng 300 phút gọi nội mạng
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 300.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: cả sim 3G và 4G đều có thể đăng ký gói cước HDP300

Soạn: DK HDP300 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói HDP70 - 2GB/ tháng 70.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 2GB 
 • Tặng 70 phút gọi nội mạng
 • Hết dung lượng: ngắt kết nối (mua thêm)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 70.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: cả sim 3G và 4G đều có thể đăng ký gói cước HDP70

Soạn: DK HDP70 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói 3C120 - 120GB x 3 tháng 360.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 120GB x 3 tháng (4GB/ngày)
 • Hết dung lượng: mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 90 ngày
 • Giá cước gói: 360.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: gói cước áp dụng cho các thuê bao nhận được tin nhắn đăng ký của nhà mạng

Soạn: DK 3C120 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói 6C120 - 120GB x 6 tháng 720.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 120GB x 6 tháng (4GB/ngày)
 • Hết dung lượng: mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng (210 ngày)
 • Giá cước gói: 720.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: gói cước áp dụng cho các thuê bao thuộc danh sách KM của nhà mạng

Soạn: DK 6C120 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói M79 - 4GB/ tháng 79.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 4GB
 • Tặng 1000 phút gọi nội mạng + 20 phút ngoại mạng 
 • Hết dung lượng: mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 79.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: gói M79 áp dụng cho thuê bao đăng ký từ ngày 15/11/2018

Soạn: DK M79 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói K90 - miễn phí gọi 90.000 VNĐ
 • Ưu đãi về phút gọi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 90.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: gói K90 chỉ áp dụng cho các thuê bao nhận được tin nhắn mời tham gia đăng ký hoặc thuộc danh sách KM của nhà mạng

Soạn: DK K90 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói C290 - 60GB/ tháng 290.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 60GB/ tháng
 • Hết dung lượng: mua thêm
 • Khuyến mãi mọi  gọi nội mạng < 10p + 200p gọi ngoại mạng
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá gói cước: 290.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: TB hoạt động trên 90 ngày hoặc đăng ký từ ngày 31/12/2017 trở về trước hoặc thuộc danh sách KM của nhà mạng

Soạn: DK C290 gửi 9011

Đăng ký ngay
Gói C190 - 60GB/ tháng 190.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 60GB/ tháng
 • Hết dung lượng: mua thêm
 • Khuyến mãi mọi cuộc gọi nội mạng < 10p + 200p gọi ngoại mạng
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Giá cước gói: 190.000đ
 • Cước đầu số 9011: miễn phí
 • Phạm vi đăng ký: trên toàn quốc
 • Lưu ý: TB hoạt động trên 90 ngày hoặc đăng ký từ ngày 31/12/2017 trở về trước hoặc thuộc danh sách KM của nhà mạng

Soạn: DK C190 gửi 9011

Đăng ký ngay